Biografia

1947 narodená v Trenčíne
1966 maturita na Strednej Elektrotechnickej Priemyselnej Škole v Bratislave
od 1966 Štúdium na Vysokej Škole Technickej Bratislava, katedra Elektrotechnika
1969 Emigrácia do Švajciarska
1974 Promócia na ETH Zürich ako dipl. ing. El. ETH
od 1975 venuje sa intenzívne výtvarnému umeniu (maľbe a kresbe)


Ako som prišla k maľovaniu? Na túto otázku rovnako neviem tak isto dať postačujúcu odpoveď, ako na otázku, prečo ma baví matematika.
Pociťujem, že oboje, maľovanie a aj matematika pokrývajú to isté, len úplne iným spôsobom.
Tento pocit odôvodňuje aj to, prečo som už po základnej škole stála pred ťažkým rozhodnutím: umenie, alebo technika? Zvolila som techniku, ale osud sa na do mňou zľutoval. Už na internáte v Bratislave som mala okolo seba študentky umeleckej priemyslovky a konzervatoristky. Takže blízkosť umenia a múzy zostala.
Po tom, čo "Pražská jar" tak prudko skončila, pokračovala som v štúdiu elektrotechniky na preslávenej Zürišskej ETH, ktoré som v roku 1974 úspešne ukončila. Z rodinných dôvodov - na svet prišli moji dvaja synovia- som naplno pracovať nemohla. Zato som sa mohla venovať mojej "druhej strane", umeniu. Navštevovala som rôzne kurzy a semináre na Zürišskej "šupke" a zúčasťnovala sa na rozličných akadémiach a tvorivých umeleckých dielňach.
Moje vlastné práce som vystavovala a navyše som dávala kurzy maľovania.
Výstavy
Moje výstavy sú vždy viazané jednou témou, alebou myšlienkou. Môže to byť zážitok, ktorý je rýchlymi pohybmi cezurky zachytený v kresbe. Ale aj výsledok toho, čo sa urodí v mojej duši v dlhom a intenzívnom procese v ateliéri.
© by anna skripsky 2015